Expositie Nabeeld van Linda Molenaar

Nabeeld

 

Linda Molenaar (NL) werkt vanuit intuïtie naar verstilling. Daarbij hanteert ze herkenbare beelden die ze verwerkt op een ongekende manier. Vaak kruipt ze zelf in haar beelden en neemt ze de kijker in performances mee in een wereld die vervreemt en verwondert en die de buitenwereld van toon verandert, soms zelfs de buitenwereld tot binnenwereld maakt. Vaak zijn het dieren waarnaar ze verwijst of waar ze zich letterlijk of figuurlijk toe verhoudt. Hun handelingen zijn zo herkenbaar en tegelijk zo vervreemdend dat je als kijker anders kunt dan je eigen gedrag te spiegelen aan wat je ziet.

 

De objecten die Molenaar maakt zijn van natuurlijke, vaak ook dierlijke materialen, die al drager van een geschiedenis zijn. Door middel van gedetailleerd en geconcentreerd handwerk wordt het materiaal ontdaan van zijn oorspronkelijke functie en krijgt een nieuwe en gelaagde betekenis.

 

Zelf zegt Linda: ’Mijn beelden mogen dan natuurgetrouw zijn, hun handelingen alledaags, de toeschouwer zal ze niet altijd als logisch ervaren. Ze zijn toegankelijk, maar roepen tegelijkertijd vragen op.’

 

Tijdens de opening zal zij haar performance ‘Albino’ opvoeren en daarna gaat Tineke Schuurmans met haar in gesprek.

 

Opening met performance en kunstenaarsgesprek, Zondag 3 december om 16:00 uur

naar de agenda