Kunstenaarsgesprek & Expo Willum Geerts

In aanloop van de presentatie van het nieuwe werk ALLES MOET WEG, is tijdens de zomerperiode in de Hilvaria Studio’s een opstelling van een aantal meer en minder recente werken van kunstenaar Willum Geerts te zien.

Binnen zijn gevarieerde multidisciplinaire projecten confronteert Geerts ons met een wereld waarin het alledaagse en het entertainment innig met elkaar zijn vergroeit. Hij zoekt naar het moment tussen vasthouden en loslaten. Dat ene moment waarin de vermoeidheid toeslaat en een verandering in de situatie teweegbrengt. Of die situatie nou vermoeiend is of niet, ze bevat een gewisse onzekerheid: de constante mogelijkheid van verandering.

ALLES MOET WEG - zondag 4 september 16:00 uur

Het afwezige is altijd aanwezig. Laat iets weg en er blijft altijd, op één of andere manier, iets van voelbaar, hoorbaar of zelfs tóch nog zichtbaar. Wat is er voor nodig om datgene wat er niet meer is, te negeren? Of moeten we juist naar het onzichtbare blijven kijken?

Halverwege de tentoonstellingsperiode toont Willum Geerts met ALLES MOET WEG iets van zijn fascinatie voor datgene wat overduidelijk verholen is. Dat wat voor ons ligt, spuugt ons soms scheeuwerig in het gezicht. Maar wat erachter schuilt en hetgeen er overblijft is van ongekende dimensies. En kúnnen we de gevolgen überhaupt wel overzien?

In deze interactieve, performatieve installatie, speciaal ontwikkeld voor de Cyclorama-ruimte in de Hilvaria Studio’s, toont Geerts ons iets van het dagelijks ongemakkelijk wringen, van onze gespannen voet met de huidige overconsumptie- en non-informatiemaatschappij. En hij speelt in op ons duale gevoel van “hebben of weggeven”. Komt dat zien, komt dat zien! ALLES MOET WEG!

ALLES MOET WEG wordt geopend met een performance om 16.00 uur.

  • kunstenaarsgesprekzondag 2 juli, 16:00
  • opening tentoonstelling/performancezondag 4 september, 16:00 uur
  • Tentoonstelling deel 1elke zondag van 11 tot 17.30u
  • Vakantiesluiting 23 / 30 juli en 6 augustus

Kom je met de trein? Laat het ons zo snel mogelijk weten om transport te regelen via: info@hilvariastuidiosfoundation.nl

naar de agenda