Tentoonstelling Anna Lange, Funèbre

Anna Lange, bekend van haar eigenzinnige meerjarige projecten, toont bij Hilvaria Studio’s Foundation nieuw werk uit: Funèbre.

De botsing tussen commerciële expansie en angst voor verandering, vooruitgang en stilstand, positivisme en magie worden in Anna’s nieuwste film naar een hoogtepunt gevoerd. Tijdens het werken hieraan ontstonden in een golf van inspiratie een reeks installaties, foto’s en objecten.

De onvoorspelbaarheid van de gemaakte combinaties maken ieder beeld of ieder beeldensemble tot een unieke visuele bespiegeling. Voor de gebruikte teksten leverden rockster Lou Reed en romancier AFTh. Van der Heijden hun bijdragen. In de installaties vinden we behalve neon, authentieke erfstukken, dieren en fragmenten uit de wereld van de snelweg.

Aanleiding voor het project Funèbre was het overlijden van een oom en tante waar de kunstenaar als kind vaak logeerde en voor wie zij als executeur-testamentair optrad. Toen Anna nog een kind was veranderde door de aanleg van een snelweg de hele omgeving radicaal. Niet alleen werd het familie grondstuk doormidden gesneden: de belendende boerderijen verdwenen voorgoed; er kwam een vuilnisbelt op het door voorouders ontgonnen land en het erf van de buren veranderde in een felverlicht bordeel.

Speciaal voor Hilvaria Studio’s maakte Anna Lange in het Ei de installatie SIDEWAY SCENERY III, waarin de strofe van Lou Reed werkt als een orakel.

Tijdens de opening zullen twee films van Anna worden vertoond in de Kodakzaal: XENIA (Muziek: Louis Andriessen) en Zwarte Manen.

Parallel aan de tentoonstelling zullen ook beelden uit dit project te zien tijdens Art Rotterdam 2016 bij Galerie Zerp.

[english]

Anna Lange, known for characteristic long term projects, shows at Hilvaria Studios new work from her latest: Funèbre.

The clash between commercial expansion and fear for change, progress and stagnancy, positivism and magic are driven to a climax in Anna’s new film. Working on it - in a boost of inspiration- a range of installations, photographs and objects emerged.

The inpredictability of the given combinations make every image or set of images to a unique visual reflection. The pieces of text cited are written by rockstar Lou Reed and novelist AFTh. Van der Heijden. In the installations we find next to neon, authentic heirloom, animals and fragments from highway surroundings.

The project Funèbre was directly inspired by the death of the artists’ uncle and aunt, where as a child see often stayed and for whom she acted as executioner of the last will. Being still a child the whole neighbourhood changed radically by the construction of a highway. Not only the family land was cut in two; many farms disappeared for ever; the cultivated fields of her ancestors became a rubbish-dump and on the property of the neighbours a floodlighted brothel arose.

Exclusively for Hilvaria Studios Anna Lange made the installation Sideway Scenery III, in which the strophe of Lou Reed becomes an oracle.

At the opening two films of Anna are screened in the Kodakzaal:
XENIA (Music: Louis Andriessen) and Moons Dark.

Parallel to this exhibition work from this project will be shown at Art Rotterdam 2016, booth Zerp Gallery.

  • te bezichtigenIedere zondag van 11.00 uur - 17.30 uur m.u.v. 27 december 2015 en 7 februari 2016
  • entreegratis
naar de agenda